LANDGILDE is een initiatief van boeren in de biologische en multifunctionele landbouw

Het vinden van opvolgers is voor deze boeren bijzonder: het gaat vaak om opvolgers van buiten het gezin, en het gaat vaak om meer dan één opvolger. Door de meerdere bedrijfstakken (landbouw, handel en zorg bijvoorbeeld) zijn er meerdere bedrijfsleiders of ondernemers die nooit op hetzelfde moment stoppen. Daarom vereist opvolging over een langere tijd aandacht. Het is dus beter te spreken over ‘bedrijfscontinuïteit’. Omdat biologische boeren vooral aandacht geven aan een gezonde bodem, is bedrijfscontinuïteit voor hen een middel voor een duurzaam en sociaal grondbeheer.
Het doorgeven van kennis en het organiseren van instroom van nieuwe mensen doet denken aan de oude gildes. Het woord Landgilde geeft vaste grond aan het idee van continuïteit van kennis, ambacht en arbeid, en dus van de continuïteit van bedrijven en grondbeheer. Landgilde werkt intensief samen met Vlaams België; vraag en aanbod betreft de hele wereld.

Doel Landgilde
Het doel van Landgilde is:

door:

Organisatie Landgilde
Maatschap Vollenberg te Grubbenvorst en Maatschap Van Strien te Dronten startten in 2010 een praktijknetwerk rond opvolging of bedrijfscontinuïteit met financiële steun van de rijksoverheid, BD-vereniging, Warmonderhof en Land & Co.
De Vereniging voor biologisch-dynamische landbouw: verenigt biologische boeren en consumenten. De vereniging heeft coaches voor een zogenaamde beroepsopleiding aan bedrijven. Onderwijsinstelling Warmonderhof te Dronten: verzorgt onderwijs aan jongeren die willen werken op biologische en multifunctionele landbouwbedrijven.
Land & Co: een groep zzp’rs die werken aan biologische en multifunctionele bedrijfsvoering en onder meer voor de Taskforce Multifunctionele Landbouw.
Deze organisaties dragen op dit moment zorg voor de uitvoering.

Landgilde is zo gevormd tot een netwerk van bedrijven, jongeren, uittreders, begeleiders, leraren en specialisten. Zij komen als netwerk bijeen voor continuiteit in de landbouw. Het woord ‘gilde’ is hierbij inspiratiebron.

Landgilde is bovendien te plaatsen als 'zoekraampje' op uw website.

Deelname in de organisatie is mogelijk.