De opzet van LANDGILDE is dat er een netwerk van bedrijven, opvolgers, begeleiders en specialisten is om bedrijfscontinuïteit te ondersteunen. Voor ‘matching’ van bedrijf aan nieuwe ondernemers doet LANDGILDE dit via een groep begeleiders. Daarom is plaatsing van een advertentie voor opvolging gekoppeld aan de inzet van een begeleider. De begeleider kiest u. Centraal regelt LANDGILDE uw aanmelding. We hebben graag dat u zich eerst aanmeldt en dat de begeleider daarna contact met u opneemt.

De begeleiders zijn professionals uit de agrarische dienstverlening die met elkaar de werkwijze zoals deze op LANDGILDE staat, volgen en aanscherpen. Hun rol als begeleider is u te helpen met het proces van werving en selectie naar het regelen van de opvolging of uitbreiding. De begeleiders gaan niet voor u schrijven of documenten regelen: zij zorgen dat u de juiste dingen doet op het juiste moment en dat u op het juiste moment de juiste specialisten aan het werk zet (taxatie, notaris etc).

Om een idee te geven van omvang en kosten, denken wij aan het volgende. De begeleiding voor de werving bestaat uit: vijf gespreken en begeleiding op afstand. De gesprekken zijn: 2 x startgesprek (check gegevens, verwachtingen, procedure, opstellen uitgangsdocument met gegevens), selectiegesprek 1, selectiegesprek 2, afronding. De begeleiding op afstand bestaat uit meelezen brieven, verfijnen selectie en coachen briefwisseling (ook afwijzingen). Het is ons aller belang dat elke sollicitant trots blijft op onze sector en dat we kijken of zijn/haar talent een plek kan vinden.
Kosten: 5 bijeenkomsten (max. 3 uur) x 200 euro incl reiskosten + 400 euro begeleiding via e-mail = 1.400 euro plus 21% BTW: 1 694 euro.

De begeleiding na selectie van de persoon bestaat eveneens uit een basis van vijf gesprekken met dezelfde kosten van 1.400 euro excl BTW (1.694 incl BTW).

Team begeleiders

Jaap Vermue, regio Midden- en Oost-Nederland
Referentie begeleiding:  De Zonnehoeve te Almere; Noaberhoeve te Drenthe; begeleiden BD-starters-intervisiegroep. Info en contact: www.bewustbedrijf.nl; jaap@bewustbedrijf.nl; 06-13972355

Joke Bloksma, regio Flevopolders en Noord Nederland
Verhelderen vraag en aanbod. Gespreksbegeleiding over samenwerking of opvolging. Bedrijfsinrichting tot samenhangend geheel met eigen identiteit.
Info en contact: www.jokebloksma.nl; j.bloksma(at)planet.nl 0513 43 74 01

Ronnie Horstman, regio Noord-Nederland
Referentie begeleiding: De Zonnehorst te Punthorst, Henk en Hillie Bunskoek
Info en contact: ronnie.horstman@ranonkel.org

Caro van Roon, regio Noord-Nederland

Referentie: begeleiding intervisie starters en regionale intervisie groep, collegiale toetsing

Gespreksleiding over samenwerking en opvolging, begeleiding van organisatie ontwikkeling en concept ontwikkeling

Info en contact: 0653803598 of caro(at)carovanroon.n

 

Kees Water, regio Nederland
Referentie begeleiding:
Info en contact: keeswater@ekopart.nl

Helmer Wieringa, regio Nederland
Referentie begeleiding: Zorgtuinderij De Es te Haaren (NBr), Ben Eskens, Anna Jooss, opvolger: Bart Pijnenburg en Daniella de Winter.
Referentie werving en selectie: De Engelenhoeve te Ede (werd Michiel Cassuto), De Genneperhoeve te Eindhoven (werd Age Opdam en Mirjam Matze), de stadsboerderij Almere (gedeeltelijk: werd Tineke van den Berg en Tom Saat), de Paardenbloem te Meppel (werd Niels Schoonen en Fannie Coenen), landgoed Eijkenstein te Maarssenbroek (met collega Taco IJzerman; werd Luuk Schouten).
Info en contact: www.landco.nl; www.landgilde.nl; hwieringa@landco.nl

Geert Iserbyt, De Blauwe Spie, België
Referentie begeleiding: intervisiewerk, collegiale toetsing, driegeleding i/d bedrijfsstructuur (stichting, vereniging, onderneming)
Info en contact: geert.iserbyt@landwijzer.be

Maria van Boxtel, regio Nederland, werving en selectie
Referenties werving en selectie: de Paardenbloem te Meppel (werd Niels Schoonen en Fannie Coenen), de Natuurderij voor St. IJssellandschap te Deventer (werd Annette Harberink), landgoed Tongeren te Epe. Begeleiding overname de Oosterwaarde, 2017. Info en contact:  www.landco.nl; www.landgilde.nl; mvanboxtel@landco.nl

Liza Simons, regio Nederland
Referentie begeleiding: coaching van De Melksalon, Agron Advies en individuele veehouders.
Info en contact: www.lizasimons.nl, info@lizasimons.nl, +316-14418685

Eelco Schaap en Karin Sligting, buitenland: Portugal. Denk je aan een traineeschap of opvolging in Portugal? Neem contact op met Nederlandse emigranten Eelco Schaap en Karin Sligting via info@dominiovaledomondego.com voor mogelijkheden voor (tijdelijke) plekken of opvolging. 

Johan van Wallenburg, buitenland: Frankrijk. Plannen om een bedrijf te starten in Frankrijk of noord-Italie? Johan van Wallenburg deed erervaring op als tuinder en helpt graag jongeren aan een bedrijf. Neem contact op via johan.vanwallenburg@gmail.com