Aan het onderhoud van deze site besteedt Landgilde de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website, afkomstig van Landgilde, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit ons meldt. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen deze omissie te herstellen.

 

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's, logo's e.a.) op deze site mogen - behalve voor privé gebruik - niet zonder schriftelijke toestemming van Landgilde worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u ons toestemming vragen.

 

Hoewel deze site met zorg is gemaakt, kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. Landgilde neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

 

Landgilde maakt voor het secretariaat gebruik van de diensten van Land & Co. Voor Land & Co en Landgilde stelden wij de volgende privacyverklaring op:

 

PRIVACYVERKLARING LAND & CO EN LANDGILDE


Dit is de Privacyverklaring van Land & Co en Landgilde. Wij behandelen uw gegevens zo vertrouwelijk mogelijk.

 

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Ook wij hebben op basis van deze wetgeving een privacyverklaring en dossier gegevensverwerking opgesteld. Mocht u niet akkoord gaan met de inhoud hiervan; zou u ons dit dan per mail willen laten weten aan

 

PRIVACYPROTOCOL EN DOSSIER GEGEVENSVERWERKING LAND & CO EN LANDGILDE

 

Land & Co
Maria van Boxtel, Taco IJzerman, Helmer Wieringa, Lian Kasper
Costerweg 1D
6702 AA Wageningen
www.landco.nl
e-mail:

 

Land & Co is een zakelijke dienstverlener en werkt aan een sterk en levendig platteland.

 

Landgilde: Land & Co voert het secretariaat van Landgilde. Landgilde is een netwerkorganisatie zonder rechtsvorm en een initiatief van Warmonderhof, de vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Land & Co. Landgilde is een match service om mensen die willen werken of opvolgen in de biologische landbouw. Landgilde heeft een aparte website www.landgilde.nl, maar maakt verder gebruik van de organisatie van Land & Co. Vragen? Mail Maria van Boxtel via

 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

 

Doeleinden voor verwerking
Uw persoonsgegevens verwerken wij omdat:

 

Offerte, contracten, administratie
Wij stellen op aanvraag offertes en contracten op voor onze klanten en voeren een financiële administratie. Wij zijn wettelijk verplicht om contracten en facturen te bewaren tot maximaal 7 jaar. Hiervoor worden uw bedrijfsnaam, uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer verwerkt.

 

Nieuwsbrief
Via de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres in een nieuwsbriefmodule die geïntegreerd is in onze website, en niet van een derde partij. Bij iedere nieuwsbrief kunt u zich onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.

 

Cookies en websitebeveiliging
Onze website maakt gebruik van cookies doordat u als gebruiker informatie op onze website direct kan delen via facebook, LinkedIn of twitter. Deze social media kanalen verzamelen informatie over uw surfgedrag, zie ook de privacyverklaring van deze social media. Onze website beschikt over een SSL certificaat.

 

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics meten wij het websitebezoek en hoe onze website gebruikt wordt. Google Analytics verzamelt het IP-adres, informatie over de browser en informatie over de schermresolutie. Bekijk hier het privacy statement.

 

Landgilde
Voor het vinden van een geschikte match bij bedrijfsstart of opvolging, heeft Landgilde een aparte website www.landgilde.nl waar klanten hun persoonlijke advertentie kunnen toevoegen. Tevens vraagt Landgilde in enquête van schoolverlaters van de Warmonderhof, in een intakegesprek meer persoonsgegevens op. Dit betreft naam, mailadres, telefoonnummer, gezinssamenstelling, fase in carrière en wensen over het nieuwe bedrijf of de opvolger. Deze vragen zijn bedoeld om een goede match te realiseren tussen opvolger en overlater.

 

Rechtsgronden voor verwerking
Bedrijfsnaam, Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres: zakelijke uitvoering dienst

 

E-mailadres nieuwsbrief: verzenden nieuwsbrief, alleen met toestemming nieuwsbrief te versturen

 

Analyse websitebezoek: na goedkeuring gebruik cookies door u op onze website

 

Landgilde: gegevens gewenst bedrijf of opvolging: na uw expliciete toestemming gegevens te bewaren op aanmeldformulier of in online enquête.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van onze klanten zolang deze personen klant bij ons zijn en producten of diensten bij ons afnemen. Of tot het moment dat de klant zelf aangeeft uit ons systeem verwijderd te willen worden. Wij bewaren financiële administratie conform de wettelijke termijn van 7 jaar.


Persoonsgegevens delen met derden
Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven, en dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.

 

Wij maken bij de verwerking gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn:

 

Boekhouding
Onze boekhouder beschikt over naam, adres en woonplaatsgegevens per debiteur op papier. Bij het controleren van de betalingen heeft de boekhouder inzage in de bankgegevens van onze debiteuren.

 

Cookies en websitebeveiliging
Onze website maakt gebruik van cookies doordat u als gebruiker informatie op onze website direct kan delen via facebook, LinkedIn of twitter. Deze social media kanalen verzamelen informatie over uw surfgedrag. Onze website beschikt over een SSL certificaat.

 

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics meten wij het websitebezoek en hoe onze website gebruikt wordt. Google Analytics verzamelt het IP-adres, informatie over de browser en informatie over de schermresolutie. Bekijk hier het privacy statement.

 

Landgilde
Als u reageert op een advertentie op Landgilde, delen wij de gegevens in uw reactie (uw naam en telefoonnummer of mailadres dat u invult) met diegene die de advertentie heeft geplaatst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een potentiele match, waar uw vraag goed bij zou kunnen passen. Dit doen wij alleen als u reageert op een advertentie of ons daar toestemming voor heeft gegeven.

 

Beveiliging
Wij maken voor dataopslag gebruik van een Microsoft Sharepoint Business, onze klantgegevens worden daarmee opgeslagen in de cloud. Meer informatie over de manier waarop Microsoft uw privacy beschermt, kunt u vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl Alleen de ondernemers van Land & Co hebben gebruikersnaam en wachtwoord om in dit systeem te kunnen komen en de gegevens in te zien. Stagiaires tekenen een geheimhoudingsverklaring. Verder kan niemand deze gegevens inzien.

 

Inzage, correctie en recht van verzet
Onze klanten hebben altijd recht op inzage, correctie en verwijdering van hun klantengegevens in ons systeem. Zelf geven zij ook regelmatig eventuele verandering in hun gegevens (zoals ander adres/ telefoonnummer of emailadres) bij ons door.

 

De klanten hebben altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken, mits alle financiële verplichtingen zijn afgehandeld.

 

Als uw gegevens bij ons bekend zijn, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien na schriftelijk verzoek. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft, intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst, behandelen. Mailt u uw verzoek naar

 

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Traktor landgilde